Multidisciplinaire rug- en nek revalidatie

Inleiding

Chronische rugklachten zijn een van de grootste oorzaken van werkverzuim. Tegenwoordig worden heel wat technieken gebruikt ter behandeling van rugproblemen. Massage, elektrotherapie, warmte, … zijn enkele van de vele mogelijkheden. Al deze therapievormen streven naar een gunstig resultaat op korte termijn.

Uit onderzoek blijkt dat een tekort aan fysieke activiteit en een musculaire dysfunctie aan de basis liggen van nek- en rugklachten. Een multidisciplinaire aanpak hiervan blijkt de beste behandeling.

We bieden daarom een oefenprogramma aan om positieve effecten op langere termijn te bekomen.

Een gemotiveerd en bekwaam multidisciplinair team van revalidatie-artsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en psychologe staan klaar om jou hierin te begeleiden.

Onze rugrevalidatie bestaat uit een theoretisch luik, de mogelijkheid tot het volgen van workshops en de eigenlijke oefentherapie.

De rugschool of het theoretisch luik bestaat uit 4 lessen

 • les 1: Bouw en pathologie van de wervelzuil
 • les 2: Werking van de wervelzuil / Basisprincipes van de rughygiëne
 • les 3: Goed zitten en liggen / Beeldschermwerk
 • les 4: Basisprincipes toegepast op activiteiten van het dagelijks leven / Sport


De rugschool kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

De workshops: een praktische uitwerking van de theoretische rugschool in 5 thema's

 • Hef en til
 • Huishoudelijke taken
 • Zitten en liggen (op vraag)
 • Werken met de computer (op vraag)
 • Tuinieren (op vraag)

De workshops hebben plaats in groepjes van maximaal 8 personen op de dienst Fysische geneeskunde en revalidatie.

Aangezien rugpijn voornamelijk ontstaat doordat de belasting zwaarder doorweegt op de fysieke belastbaarheid, bestaat de eigenlijke oefentherapie voornamelijk uit het op trainen van deze lichamelijke belastbaarheid door middel van mobilisaties, stretching, algemene conditietraining, core stability training en krachttraining. Verder wordt er ook aandacht besteed aan houding corrigerende oefeningen en proprioceptieve oefentherapie. Hierin zal de kinesitherapeut je individueel begeleiden.

Voor wie?

Patiënten met chronische aspecifieke mechanische rug- en nekklachten.
Patiënten na wervelzuilchirurgie kunnen binnen de 3 maanden na hun operatie met de revalidatie starten.

Wat houdt het rugrevalidatie programma in?

Programmavorm

 • maximaal 36 sessies
 • telkens van 2 uur 
 • maximaal 2 maal per week
 • binnen een periode van 6 maanden

Het programma bestaat uit

 • Opstart van het oefenprogramma door consultatie bij de revalidatie-arts. Deze arts bepaalt of je geschikt bent om het revalidatieprogramma op te starten en stelt het behandelplan samen. Op de 18de en 36ste behandeling wordt tevens nog een consultatie voorzien bij de revalidatie-arts.
 • Intake gesprek met evaluatie van jouw pijnscore en de invloed van je rugklachten op het dagelijks functioneren. Op het einde van de behandeling, op de 36ste sessie wordt dit herhaald.
 • Biomechanische functie-analyse test van de wervelzuil.
 • Uitnodiging voor rugschool en workshops.
 • Testing van beweeglijkheid van wervelkolom en kracht van de verschillende spiergroepen ter hoogte van de romp.
 • Training op rugtrainingstoestellen van het David Back Concept met een individueel oefenprogramma.
 • Stabilisatietraining, “core stability” training, mobilisaties, stretching, manuele trainingstherapie en houdingscorrecties.
 • Algemene conditietraining.
 • Aanleren van de basisprincipes van rughygiëne.
 • Evaluatie van de individuele werkomstandigheden en persoonlijk advies.
 • Afspraak bij psycholoog voor evaluatie van de weerslag van pijn op het sociaal en psychisch functioneren. Mogelijkheid tot verdere psychologische begeleiding.

Praktisch

 • sportieve kledij wordt aangeraden
 • mogelijkheid tot douchen
 • locatie: oefenzaal fysische geneeskunde en revalidatie (route 331)
 • afspraken kunnen gemaakt worden via het secretariaat van onze dienst: 015 50 52 50

Onze revalidatiedienst beschikt tevens over de erkenning voor een preventieprogramma voor lage rugpijn van het Fonds voor de Beroepsziekten.