Lymfedrainage

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfebanen en hersenbanen.

Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht: onder andere het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen en het uitwisselen van stoffen (bv. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (bv. zuurstof, koolzuurgas).

Deze processen via het lichaamsvocht noemen we 'de waterhuishouding'. Als deze waterhuishouding in een optimale conditie verkeert, is het lichaam in een optimaal evenwicht.

Het lymfestelsel (lymfevaten en lymfeknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte of als gevolg van een ongeval of een ingreep.

In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden. Met oproepende en evacuerende handgrepen proberen we bestaande lymfevaten te activeren / te stimuleren zodat ophopingen van lymfevocht (lymfoedeem) worden verwijderd en/of gestabiliseerd.