COVID-revalidatie

Het doormaken van COVID-19 kan je hinderen op je algemeen welzijn en je activiteiten van het dagelijks leven. Klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, deconditionering en een verminderde spierkracht kunnen hierbij ervaren worden. Een revalidatieprogramma starten waarbij uithouding en spierkracht worden getraind, zorgt ervoor dat deze klachten zullen afnemen.

Je traint 2 à 3x per week onder begeleiding van een kinesitherapeut/ergotherapeut met monitoring van hartslag en saturatie (zuurstofgehalte in het bloed). Je kan hiervoor een afspraak maken via het secretariaat (015 50 52 50), al dan niet met een voorschrift van de dokter.