Valangst

Na een valpartij is de helft van de ouderen bang om opnieuw te vallen. We kunnen hier spreken van een vicieuze cirkel :

15% tot 55% van de ouderen met valangst vermijdt activiteiten

Door die beperking van de activiteiten ontstaat er een verminderde mobiliteit

Dit zorgt voor sociale isolatie met depressie tot mogelijks gevolg

Dit brengt dan weer een daling van de levenskwaliteit teweeg

Gevolg : verhoogd valrisico