Valrisico

Centrum voor Valpreventie

Hulpverleners

 • medisch: geriater, neuroloog, fysiotherapeut
 • parademisch: kinesist en ergotherapeut
 • verpleegkundigen
 • sociaal werker

Coördinatie

 • neuroloog: dr. P. Vermylen
 • fysiotherapeut: dr. S. Gysenbergs
 • paramedicus: T. Wyckmans
 • verpleegkundige: L. Boogmans

Praktische info

Wat meebrengen:

 • identiteitskaart
 • verwijsbrief huisarts
 • medicatieschema

Contactgegevens

Centrum voor Valpreventie te bereiken via parking B - Dagziekenhuis Geriatrie
Van 9 tot 17 uur bereikbaar op 015 50 64 05 en op email