Blijf op eigen benen staan

Een val kan heel van ellende veroorzaken met gevolgen op zowel lichamelijk als op psychologisch en sociaal vlak. Valproblemen worden vaak veroorzaakt door verschillende factoren. Wetenschappelijke studies tonen aan dat een multidisciplinaire evaluatie van het valrisico, gevolgd door een aangepast behandelingsprogramma de beste manier is om het aantal valincidenten te doen dalen. Het Centrum voor Valpreventie kan deze multidisciplinaire aanpak garanderen.

Op zoek naar de oorzaken

Door verschillende hulpverleners worden mogelijke oorzaken bekeken:

  • medicatiegebruik
  • evenwicht en spierkracht
  • bloeddrukproblemen
  • voeding
  • gezichtsproblemen
  • valangst
  • valgeschiedenis
  • duizeligheid

Behandeling

Er wordt een aangepast oefenprogramma aangeboden:
3 maal per week gedurende 1,5 uur met een combinatie van oefeningen individueel en in groep, over een periode van 6 weken. Deze oefensessies kunnen in het Centrum opgestart worden en in de thuissituatie verder gezet worden.

Preventie

In onderstaande brochures vind je info om valincidenten te voorkomen en om de gevolgen van vallen te beperken: veiligheid van de woning en de omgeving, veilig schoeisel en gebruik van hulpmiddelen,...

Om valincidenten te voorkomen is een goede samenwerking met de eerstelijnszorg zeer belangrijk: huisarts, kinesist, thuisverpleging, rusthuis, rust- en verzorgingstehuis,...