Verminderend zicht en gehoor

Onder invloed van het ouder worden ondergaat het oog een aantal fysiologische veranderingen ( verminderde gezichtsscherpte, verminderde contrastgevoeligheid en dieptezicht, overgevoeligheid aan licht, verminderde aanpassing in het donker..)

Samen met de aanwezigheid van een bijkomende oogziekte zoals cataract, glaucoom, retinopathie… kan zorgen voor een verkeerde interpretatie van visuele informatie ( inschatten van afstanden, vermijden van obstakels) en kan zo de controle over het evenwicht in gedrang brengen.

Multifocale glazen kunnen dit risico nog vergroten !