Vrijheidsbeperkende maatregelen

Binnen het ziekenhuis hebben wij een duidelijke visie op vrijheidsbeperking.

“Wij onderschrijven het principe van een zo fixatiearm mogelijke zorg”.

Dit is een aanpak die een goed evenwicht zoekt tussen 2 kwaliteitswaarden, zijnde:

  • Het maximale respect voor de bewegingsvrijheid van de patiënt, waarbij ook rekening moet gehouden worden met de vrijheid/veiligheid van medepatiënten.
  • Het optimaal beschermen van de patiënt tegen ernstige lichamelijke letsels of m.a.w. het bieden van veiligheid.

Onze afdelingen zijn open afdelingen. Toch hebben we ter bescherming van onze patiënten enkele maatregelen genomen.  Door het plaatsen van een aantal cijfersloten hebben we getracht de uitgangswegen voor onze patiënt te beperken.  Ook onze liften zijn beveiligd zodat personen met dementie of verwarde patiënten niet zomaar in de lift kunnen stappen. We vragen dan ook aan bezoekers om er attent op te zijn dat er geen patiënten met hen meelopen.

Per afdeling beschikken we ook over enkele kamers met een veiligheidsdeur waar patiënten met een risico op weglopen en /of agressie kunnen verblijven. Het is echter niet altijd mogelijk om onze patiënt deze bewegingsvrijheid te geven. Acute verwardheid met agressie, gevaar voor verbreking van de noodzakelijke therapie, valrisico, onwelvoeglijk gedrag  kunnen noodzaak geven om over te gaan tot fixatie.

Wanneer er nood is aan fixatie wordt er binnen het team overlegd welk fixatiemiddel het meest geschikt is voor onze patiënt  en zijn situatie om het ongemak zoveel mogelijk te beperken. Wanneer de noodzaak niet meer aanwezig is wordt de fixatie stopgezet.

Wanneer we overgaan tot fixatie trachten we dit ,indien mogelijk, eerst te bespreken met de familie. Gebeurt de fixatie in een acute situatie (wat vaak het geval is) dan brengen we de familie nadien zo snel mogelijk op de hoogte en geven we verdere toelichting.

Om patiënten te beperken in hun beweging hebben we verschillende materialen in ons ziekenhuis. Als team zoeken we uit welk materiaal het best geschikt is voor onze patiënt. De ernst van de verwardheid/agressie is hierin een belangrijke richtlijn. Fixeren is maatwerk.

Het is belangrijk dat we fixatiemateriaal op de juiste manier aanwenden, om zo een veilige zorg te garanderen. Hiervoor zijn er in het ziekenhuis allerlei procedures voorhanden die dienen nageleefd te worden. Regelmatig evalueren we de nood aan fixatie en we streven er naar de duur van de fixatie te beperken in de tijd.

Als zorgverleners zijn we er ons van bewust dat fixatie erg ingrijpend is, zowel voor de patiënt als voor de familie. We vinden het dan ook erg belangrijk hierover een open communicatie te voeren! Met vragen en bedenkingen kan je steeds terecht op de afdeling waar uw familielid verblijft.  Zij helpen jouw graag verder.