Risico omgeving

Risicovolle omgeving thuis en buitenhuis           

Deze hebben voornamelijk betrekking op de inrichting van de woning en gebruikte hulpmiddelen zoals een slecht afgestelde rollator. 

Voorbeelden zijn :

Losliggende voorwerpen ( tapijt, kabels ) , rondslingerende voorwerpen ( kranten, boeken, dekens, schoenen ..), oneffenheden in de vloer, gladde vloer, moeilijke trappen, onvoldoende verlichting..

Ook risicovol gedrag is een belangrijke valrisicofactor. Bepaald riskant gedrag is bijvoorbeeld te snel opstaan, te weinig beweging, haasten bij telefoongerinkel, ladder beklimmen , in bad gaan..

Men kan hierbij een checklist aangaande valrisicofactoren in de woonomgeving gebruiken als hulpmiddel.

Brochure : Tips om vallen en struikelen thuis te voorkomen