Aandoeningen

Bepaalde aandoeningen zoals artrose, CVA, ziekte van Parkinson                 

Bij ouderen zijn vaak verschillende aandoeningen tegelijk aanwezig. Een aantal van deze aandoeningen kunnen duizeligheid of een verminderd evenwichtsgevoel veroorzaken met als gevolg een verhoogde kans op vallen :

Neurologisch : CVA , ziekte van Parkinson , vestibulaire dysfunctie, neuropathie , cerebellaire dysfunctie

Orthopedisch : wonden , blaren , eelt , pijn , zwelling , amputatie

Aandoeningen aan de gewrichten ter hoogte van voeten , knie of heup ( bv. artritis, artrose )

Standsafwijkingen , protheses ,.. ter hoogte van voeten , enkel, knie of heup

Urologisch : urinaire incontinentie

Cardiovasculair : syncope, orthostatische hypotensie , drop attack ( plotse val zonder bewustzijnsvzerlies )

Cognitief : dementie, delirium, depressie

Endocrien : diabetes type I en II