Medicatie

Ouderen nemen vaak meerdere geneesmiddelen in. Hierdoor kan een onderlinge interactie ontstaan die een verhoogd risico op valincidenten met zich meebrengt. Daarnaast is het vaak voor de ouderen niet evident om bij meerdere geneesmiddelen de correcte innamevoorschriften te volgen. Zeker voor ouderen met vergeetachtigheid, cognitieve achteruitgang of dementie hebben het daar nog moeilijker mee. Er worden fouten gemaakt bij het innemen : verkeerde dosis , verkeerd tijdstip..

Bepaalde geneesmiddelen hebben bovendien een grotere impact op het valrisico en kunnen gezien worden als risicovolle geneesmiddelen.

Naast de aard van het medicijn is ook het aantal medicijnen dat de oudere inneemt van belang. Hoe meer medicatie iemand neemt, hoe meer interacties en kans op nevenwerkingen, en dus hoe groter het valrisico. Men spreekt van polyfarmacie als de oudere ≥ 4 soorten medicatie inneemt.

Evaluatie :

Bij onregelmatigheden wordt er best onmiddellijk doorverwezen naar de huisarts