Commissie Medische Ethiek

De Commissie Medische Ethiek oefent, zoals voorzien in het KB van 12 augustus 1994,  de volgende opdrachten uit:

  • Een begeleidende en raadgevende functie met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg.
  • Een ondersteunende functie bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek.
  • Een adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen

De Commissie Medische Ethiek volgt de voorschriften van ICH Good Clinical Practice en de lokale wettelijke bepalingen terzake (wet van 7 mei 2004 inzake  experimenten op de menselijke persoon en bijhorende Koninklijke Besluiten en programmawet).

 

Voorzitter:

  • Dr. Saskia Carton
  • + 32 15 50 51 72
  • email

Secretariaat:

  • Margit Van Camp
  • +32 15 50 55 29
  • email