Niet-commerciële studie

In het geval van een niet-commerciële studie is er geen enkele inmenging of ondersteuning door een bedrijf en moet het protocol worden opgesteld door de hoofdonderzoeker.

De niet-commerciële studie volgt dezelfde aanvraagprocedure als de commerciële studie.

De ondersteunende diensten kunnen pas worden betrokken nadat de nodige informatie met hen werd uitgewisseld, en de Overeenkomst Ondersteunende Diensten werd ondertekend.

 

Opgelet.

Standard of care stalen die in het kader van een niet-commerciële klinische studie bij de ondersteunende diensten worden opgevraagd, zullen aan de aanvrager worden opgestuurd na aanrekening van een administratieve kost.

Opgelet.

Weefsel dat door een extern labo onderzocht werd in het kader van een klinische studie, dient na afloop meteen terug te worden bezorgd aan het labo anatomo pathologie, in het kader van de bewaarplicht. Indien de stalen werden opgebruikt, dient de aanvrager het labo anatomo pathologie hier schriftelijk van op de hoogte te stellen.