Hafalog

Route afdeling: 281

Missie

Studiedienst cardiologie
Een actieve bijdrage leveren aan de medische wetenschap op een ethisch verantwoorde manier, door het nastreven van een hoge kwaliteit in dataverwerking, zonder de patiënt als mens uit het  oog te verliezen, en Good Clinical Practice als leidraad te gebruiken.

Hartfalen
Het opsporen en herkennen van de hartfalenpatiënt, de levenskwaliteit en levensverwachting van de hartfalenpatiënt zo hoog en menselijk mogelijk houden, de frequentie van hospitalisatie beperken, de hoge maatschappelijke kosten zo laag mogelijk houden,  de patiënt en zijn naasten zo goed mogelijk inlichten en van kortbij  begeleiden in de verschillende aspecten van zijn ziekte (symptomen herkennen, medicamenteuze en niet medicamenteuze behandeling, levensverwachting, …), is het doel van de hartfalenverpleegkundige.

Dataverwerking in database
Het adequaat inbrengen van verzamelde data in bestaande en zelfontworpen databases.
Deze databases zijn zowel verplichte registraties als gerelateerde registraties in opdracht van de cardiologen.
Uit de verzamelde data analyses maken die bruikbaar zijn voor berekenen van:

  • aantal procedures
  • soort procedures
  • gebruikte materialen
  • verplichte follow-up consultaties
  • kosten efficiëntie

Coördinator Hafalog
en studiedienst cardiologie

Cris Vissers
Tel: 015 50 47 16
Fax: 015 50 53 78
email

Hartfalen

Wendy Feyaerts
Tel: 015 50 47 18
Fax: 015 50 53 78
email

Database

Heidi Van De Vel
Tel: 015 50 47 17
Fax: 015 50 53 78
email