Radiotherapie

Letterlijk betekent radiotherapie: 'behandeling met behulp van bestraling'.

Meer dan de helft van alle kankerpati├źnten krijgt tijdens het verloop van zijn/haar ziekte bestralingen toegediend, vaak in combinatie met een chirurgische ingreep, chemotherapie en/of hormoontherapie. De bestraling is erop gericht om kwaadaardige cellen te doden of om lokaal een betere controle te krijgen op het verloop van de ziekte.

Dankzij de technologische vooruitgang kunnen we kankercellen tegenwoordig heel precies bestralen. Dit verhoogt de doeltreffendheid van de radiotherapie en vermindert de bijwerkingen.

Radiotherapie kan niet in ons ziekenhuis worden aangeboden. Hiervoor werken we samen met de diensten radiotherapie van andere omliggende ziekenhuizen, zoals AZ Sint-Maarten en UZ Leuven (gasthuisberg).