Bilan of staging

Bilan- of staging-onderzoeken zijn onderzoeken die tot doel hebben een stand van zaken op te maken: de uitgebreidheid van de tumor en de eventuele uitzaaiingen van de tumor in het lichaam in kaart te brengen.

Vanuit de borsttumor kunnen de kankercellen (als het om een invasieve en agressieve kanker gaat) zich verspreiden in andere lichaamsdelen waar ze zich vestigen en zich vermenigvuldigen om er een andere tumor te vormen. Men heeft het dan over metastasen. 

Deze verspreiding gebeurt:

  • Langs hematogene weg (= via het bloed) o.a. in de lever, de longen, de hersenen of de beenderen.
  • Langs lymfatische weg (= via de lymfekanalen) naar de oksels of andere klierketens van de borstkas.


Beeldvormend onderzoek:

  • Longfoto of CT-scan van de borstkas (thorax): onderzoek naar uitzaaiingen in de longen of in de lymfeklieren in de borstkas.
  • Botscan: onderzoek naar uitzaaiingen in de botten.
  • Echografie van de lever: onderzoek naar uitzaaiingen in de lever. Wanneer een afwijking in de lever te zien is, wordt er soms nog aanvullend een CT-scan van de buik gemaakt om deze beter in beeld te brengen.
  • MR-scan: onderzoek met magneetvelden naar exacte plaatsbepaling van de tumor in de borst.
  • Total body MR: aangewezen bij sommige types van tumoren.
  • PET-CT scan: onderzoek met een combinatie van een CT-scan en een PET-scan, na toediening van een radioactieve stof, waarmee het hele lichaam onderzocht kan worden op uitzaaiingen.