Medische beeldvorming

Op onze dienst Medische beeldvorming werkt een team van verpleegkundigen, medisch beeldvormers, medisch secretaressen en logistieke helpers. Zij zijn de schakel tussen de patiënten en de medische beeldvorming. De dagelijkse werking wordt gecoördineerd door de hoofdverpleegkundige in samenwerking met het medisch diensthoofd.

Verpleegkundigen en medisch beeldvormers informeren de patiënt over het voorgeschreven onderzoek, eventuele aanpassingen of gevolgen. Zij voeren tevens het onderzoek uit onder supervisie van de radioloog of assisteren de radioloog bij meer invasieve onderzoeken.

De logistieke helpers staan in voor de dagelijkse ondersteuning van de dienst.

Waarom moet je soms even wachten bij de dienst Medische beeldvorming? En hoe verloopt het onderzoek op onze dienst? We leggen het je even uit in deze video.