Voorschotfactuur

Bij opname wordt een voorschot gevraagd. Het bedrag is afhankelijk van de door jou gevraagde kamer en de verblijfsduur. Betaal bij voorkeur met bankkaart (bacontact, kredietkaart).

Hierna vind je een overzicht van de gevraagde voorschotten. Het betaalde voorschot wordt op je ziekenhuisfactuur afgehouden van het te betalen bedrag.

  Rechthebbende met voorkeurtarief Kinderen als persoon ten laste Andere rechthebbende
Gemeenschappelijke kamer € 50,00 € 75,00 € 150,00
Individuele kamer € 75,00 € 75,00 € 150,00
Luxekamer kraamafdeling € 300,00 € 300,00 € 300,00

Bij opname en dagopname
Aan personen die niet in regel zijn met hun mutualiteit of aan personen die geen Belgische nationaliteit hebben en die geen geldige Europese Verzekeringskaart of E111 formulier of E112 formulier kunnen voorleggen, wordt bij opname of dagopname een voorschot gevraagd. Een minimum voorschot bestaat uit: de verpleegdagprijs én het supplement kamer. Ook voor esthetische ingrepen dient dergelijk voorschot betaald te worden.