Bijziendheid (myopie)

Een korte oogbol is niet goed, maar een te lange is dat evenmin. Bij sommige kinderen groeien de ogen abnormaal door, waardoor ze te lang worden. Zoiets is vaak erfelijk bepaald. Als de ogen van je zoon of dochter te lang zijn, ligt het netvlies te ver van de lens, waardoor het beeld ervóór valt. Dat is bijziendheid.

Meestal krijgen kinderen rond de leeftijd van acht tot tien jaar een bril om hun bijziendheid te corrigeren. Zonder bril zien ze wel goed dichtbij, maar minder goed veraf. Daardoor zullen die kinderen vaak hun ogen tot spleetjes knijpen, in een poging om bijvoorbeeld de televisie scherper te kunnen waarnemen. Dat is een belangrijk signaal voor ouders om bij de oogarts aan te kloppen. Bijziendheid wordt ook vaak gesignaleerd op school, wanneer een kind het lastig krijgt om het bord te zien.

Bijziendheid verergert doorgaans een beetje met de jaren, want het is goed mogelijk dat de ogen van je zoon of dochter nog een tijd doorgroeien. Dan moet de sterkte van de brilglazen regelmatig bijgesteld worden. Bijziendheid kan evengoed pas in de loop van de puberteit opduiken. Hoe later je kind er last van krijgt, hoe minder erg, want de ogen stoppen op een gegeven moment met groeien.

Hoe hoger de brilsterkte, hoe groter het risico op complicaties bij myopie. Hoe langer het oog wordt, hoe dunner het netvlies, met mogelijke complicaties (op latere leeftijd) zoals slijtage, een bloeding of loslating van het netvlies, cataract en glaucoom. Het risico op complicaties wordt niet minder na correctie door middel van een bril, lenzen, laser of operatie. 
Daarom is het zinvol om de achteruitgang van bijziendheid (en dus de lengtegroei van de ogen) af te remmen. Hier zijn verschillende manieren voor:

 • Aanpassen leefgewoontes
  • Veel buiten spelen. Uit onderzoek is gebleven dat kinderen die meer dan 2 uur per dag buiten zijn, minder myopie hebben.
  • Leeswerk niet te dichtbij (minder dan 30cm) houden.
  • Na 20 minuten lezen of dichtbij kijken op tablet of smartphone: minstens 5 minuten pauze nemen (en hierbij verder weg kijken).
 • Behandeling met speciale brilglazen of contactlenzen
  • Speciale harde contactlenzen (ortho-K) kunnen de achteruitgang van myopie tegenhouden, maar hebben ook tal van risico’s voor het hoornvlies.
  • Speciale brilglazen of zachte contactlenzen voor myopie tonen veelbelovende resultaten, maar hier zijn momenteel nog weinig wetenschappelijke gegevens over.
 • Behandeling met medicatie
  • Atropine oogdruppels in een lage concentratie blijken erg effectief om de toename van bijziendheid af te remmen. Het exacte werkingsmechanisme hierachter is nog niet helemaal bekend, maar er zijn (weinig tot) geen bijwerkingen.