Astigmatisme

Ver- of bijziendheid kan gepaard gaan met astigmatisme. Dat betekent dat de kromming van de ooglens niet gelijkmatig verloopt, waardoor je zoon of dochter voorwerpen in de horizontale oogas scherper ziet dan in de verticale of omgekeerd. Dat kan makkelijk opgelost worden met cilindrische glazen in het brilmontuur.

Uiteraard komen kinderen ook in aanmerking voor contactlenzen. Die bestaan zelfs voor baby’s, al worden die alleen in uitzonderlijke situaties gebruikt. Kinderen vanaf twaalf jaar kunnen in principe al lenzen dragen in plaats van een bril. Vooral voor sporters is dat handig.

Toch proberen we het gebruik ervan zolang mogelijk uit te stellen, want contactlenzen brengen een groter risico op infecties met zich mee. Een goede reservebril blijft trouwens nodig voor momenten waarop de lenzen niet gedragen worden.