Lui oog (Amblyopie)

Een amblyopie of ‘lui’ oog is een oogaandoening waarbij het zicht van één oog (of uitzonderlijk van twee ogen) verminderd is en (aanvankelijk) niet kan verbeterd worden met een bril. Amblyopie treedt op voor de leeftijd van 7 jaar. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken:

In deze gevallen filteren de hersenen het beeld van het ‘slechte’ oog weg, waardoor dit oog lui wordt en de zenuwbanen in de hersenen zich niet ten volle ontwikkelen tijdens de kindertijd.

Behandeling

Bij kinderen ontwikkelt het zicht zich geleidelijk aan. Pas op de leeftijd van 7 à 8 jaar hebben kinderen een volledig ontwikkeld zicht. Op jonge leeftijd kan het luie oog gestimuleerd worden om toch beter te leren kijken. Dit gebeurt meestal door het dragen van een bril en/of het afplakken van het goede oog, om zo het luie oog te stimuleren in zijn ontwikkeling. Het afplakken is meestal een tijdelijke oplossing. Eens de hersenen volgroeid zijn, kan de behandeling vaak afgebouwd worden.