Oogonderzoek bij kinderen

Bij kinderen ontwikkelt het zicht zich geleidelijk aan. Pas op de leeftijd van 7 à 8 jaar hebben kinderen een volledig ontwikkeld zicht. Vaak worden de ogen reeds op zeer jonge leeftijd nagekeken via Kind en Gezin, en nadien tijdens het medisch onderzoek op school (CLB). Indien de onderzoekende arts twijfelt aan de stand of het zicht van de ogen, zal het kind worden doorverwezen naar de oogarts. De oogarts kan al op zeer jonge leeftijd een uitgebreid onderzoek naar de stand en de samenwerking van de ogen doen.

Waarom zo jong al een oogonderzoek?

Het is belangrijk om al op jonge leeftijd te screenen naar mogelijke oogproblemen, zeker indien er in de familie een lui oog of scheelzien voorkomt. De communicatie tussen de ogen en de hersenen is cruciaal bij het ontwikkelen van het zicht. Ziet een kind uit één oog minder goed, dan zal het brein het beeld dat uit dat oog binnenkomt, negeren en ontstaat een lui oog. Door het risico op een lui oog vroeg te detecteren, kunnen we het voorkomen of doen verbeteren. Hoe jonger het kind bij de start van de behandeling, hoe beter de prognose.

Verloop van het oogonderzoek bij kinderen

Een kind is geen kleine volwassene en een kinderoog is meer dan alleen maar een oog van kleiner formaat. Een kind vraagt dan ook een andere manier van onderzoeken, liefst zo kindvriendelijk mogelijk.
We beginnen de consultatie altijd met enkele vragen, die van belang zijn voor het onderzoek en de eventuele behandeling.
Nadien wordt de oogstand, oogbewegingen en de samenwerking van de ogen getest. Ook de gezichtsscherpte kan vanaf jonge leeftijd gemeten worden aan de hand van een aangepaste test (bijvoorbeeld met aanwijzen van prentjes).
Kinderen krijgen bij een eerste bezoek (en nadien meestal eenmaal per jaar) speciale druppels in de ogen. Deze druppels verwijden de pupillen en doen de ogen ontspannen. Hierdoor kunnen we de sterkte van de ogen meten en nagaan of er een bril nodig is. Ook de binnenkant van de ogen, het netvlies, kan op deze manier grondig nagekeken worden. Door de oogdruppels ziet je kind tijdelijk waziger en kan hij/zij wat last hebben van het (zon)licht. De volgende dag zijn deze klachten voorbij.