Orgaandonatie

Orgaandonatie

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen je organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je je eventueel registreert als donor.

Meer informatie vind je hier.

Lichaam schenken aan de wetenschap

Sommige mensen kiezen ervoor na hun overlijden hun lichaam te schenken aan de wetenschap. Op deze manier kan je toekomstige patiënten misschien helpen. Je lichaam wordt dan gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Meer informatie vind je hier.

Restmateriaal

Restmateriaal is het overblijvende lichaamsmateriaal, zoals lichaamsweefsel en bloed, urine of andere lichaamsstoffen, dat voor onderzoek of bij een ingreep werd afgenomen. Het restmateriaal wordt na de analyses in het labo afgevoerd zoals wettelijk voorgeschreven.

Overblijvend lichaamsmateriaal kan ook samen met medische gegevens en laboratoriumuitslagen bewaard worden in zogenaamde biobanken voor wetenschappelijk onderzoek. Het gebruik van restmateriaal voor biobanken is strikt wettelijk geregeld. De wet (artikel 20 van de wet van 19 december 2008) veronderstelt de stilzwijgende goedkeuring van de patiënt voor het gebruik van zijn overblijvend lichaamsmateriaal. Als de patiënt dit niet wenst, kan hij een schriftelijke weigering indienen bij de arts die hem behandelt.

Imeldaziekenhuis kiest voor een expliciete bevraging bij het eerste contact met de patiënt. Bij het informed consent kan je dus weigeren voor het gebruik van restmateriaal. Het is belangrijk te weten dat je het recht hebt te weigeren zonder dat dit enige invloed zal hebben op de zorgen die je krijgt in het ziekenhuis.