Zwangerschapsafbreking

Zwangerschapsafbreking medische redenen

Soms kan een afbreking van een gewenste zwangerschap om medische redenen nodig zijn. Dit is  geen evidente beslissing waar het team gynaecologie jullie maximaal bij wil ondersteunen.

Toegelaten?

Een zwangerschapsonderbreking om medische redenen is wettelijk toegelaten ook na de 12e week zwangerschap, als de arts in de prenatale onderzoeken vaststelt dat:

  • Het ongeboren kindje ernstige afwijkingen heeft.
  • Het kindje aan een zware ziekte lijdt die niet te genezen is.
  • De zwangerschap een bedreiging vormt voor de gezondheid van de moeder.

De gynaecologen bespreken deze mogelijkheid transparant met de familie. Na de nodige onderzoeken en diagnose wordt met de ouders de prognose, eventuele mogelijk therapieën voor het kindje besproken. Bij specifieke casussen wordt samengewerkt met UZLeuven.

Zwangerschapsafbreking niet-medische redenen

In Vlaanderen gebeuren 80% van de abortussen in daarvoor erkende centra. Deze centra bieden de nodige professionele medische en psychische ondersteuning aan.  Vanuit de dienst gynaecologie zal dan ook verwezen worden naar deze centra. Deze zijn gekoepeld onder de LUNA vzw. Meer informatie vind je op deze website.