Beslissingen bij ernstige ziekte of levenseinde

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg die de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten wil verbeteren wanneer ze te maken krijgen met een ongeneeslijke aandoening. Die zorg bestaat uit het opvangen van fysieke  en psychische klachten zoals pijn en angst. Daarnaast hebben patiënten nood aan sociale ondersteuning zoals hulp bij administratieve zaken en het opstarten van (thuis)zorg. Palliatieve zorg is een totaalzorg. Ook spirituele vragen in verband met zingeving, verlies en waardig sterven komen aan bod. Het is meer dan terminale zorg. Ze wordt best al tijdig in het ziekteverloop.
In het Imeldaziekenhuis trachten we patiënten met de nodige zorg te omringen, ook als we hen niet meer kunnen genezen. Het palliatief support team (PST) en de palliatieve referenten op de afdeling hebben hierbij een ondersteunende functie. Het PST bestaat uit een team van zorgverleners met aandacht voor palliatieve zorg: artsen, verpleegkundigen, een psycholoog, een spiritueel zorgverlener en een sociaal werker. Het PST geeft advies en informatie op vraag van het behandelend team, de patiënt en/of zijn naasten en werkt samen met de palliatief referenten op elke afdeling. Palliatief referenten zijn verpleegkundigen op de hospitalisatie-afdelingen met een bijkomende opleidingen palliatieve zorg. Ook bij hen kan de patiënt met zijn vragen terecht.

Voorafgaande zorgplanning

Spreken over het levenseinde is niet gemakkelijk. Het tijdig bespreken van medische zorg en het treffen van regelingen bij het levenseinde kan tijdens de laatste levensfase rust brengen. Wanneer artsen en naasten de wensen van een patiënt over de zorg bij het levenseinde kennen, worden nodeloze interventies vermeden zoals reanimatie, transfers naar intensieve afdelingen of toediening van sondevoeding. Zo wordt de zorg afgestemd op de waarden en wensen van de patiënt .
Als zorgverleners staan we open voor de vraag van patiënten om over het levenseinde te communiceren, reeds vroeg in het zorgproces.
Het PST kan patiënten bijstaan indien ze informatie wensen over het opstellen van wilsbeschikkingen, palliatieve zorgen, palliatieve sedatie en euthanasie.

Visie van het  Imeldaziekenhuis

Een menswaardig levenseinde wanneer mensen ongeneeslijk ziek zijn. Om dit doel te bereiken moeten soms moeilijke ethische beslissingen genomen worden. Het is van groot belang dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt beoogd bij euthanasie, maar ook bij beslissingen waarvoor er geen uitgewerkte, wettelijke procedures zijn.

Dit komt voor bij volgende beslissingen:

  • de afbouw van behandelingen: behandelingen stoppen of niet meer opstarten wanneer deze de patiënt niet meer kunnen helpen.
  • starten met palliatieve sedatie. Wanneer een stervende patiënt last heeft van ondraaglijke klachten (bij refractaire symptomen) dan kan slaapverwekkende (sederende) medicatie worden toegediend zodat de patiënt deze klachten niet meer ervaart en op een natuurlijke wijze overlijdt.

Het Imeldaziekenhuis vindt het belangrijk mensen goed te informeren en ondersteunen in deze moeilijke situaties. Volgende brochures geven wat meer uitleg over waar je terecht kan en wat de verschillende mogelijkheden zijn.

Beslissingen bij ernstige ziekte of levenseinde
Infobrochure palliatieve therapie
Infobrochure voor patiënten
Imelda probeert met het project "de waakdoos" mensen te ondersteunen in deze moeilijke periode.
Het project "de rusttuin" creëert een groene plek in het ziekenhuis om tot rust te komen en  met de familie samen te zijn.