Voor de arts-specialist

  • Verwijsbrief van je behandelende arts
  • De medische documenten (röntgenfoto's, medische rapporten) over je huidige en vroegere gezondheidstoestand  
  • De medicatiezak die je vooraf kreeg van je arts-specialist met hierin de geneesmiddelen die je momenteel thuis inneemt en de ingevulde medicatiefiche.
  • Bloedgroepkaartje