Oncopsychologie

Wat doen we?

Leven met kanker heeft een grote impact op jou als patiënt en op je naaste omgeving. Soms kan dit zo overweldigend zijn, dat het tijdelijk te zwaar is om alleen te dragen. 
Als psycholoog kunnen we samen met jou op zoek gaan naar manieren om je levenskwaliteit te verbeteren. Bovendien kunnen we de nodige ondersteuning bieden aan familieleden. 

Volgende thema’s kunnen onder meer aan bod komen in de gesprekken: 

 • Omgaan met emoties zoals angst, onzekerheid, verdriet, kwaadheid, schuldgevoelens, … 
 • Omgaan met piekeren
 • Omgaan met een veranderend lichaam en zelfbeeld, de impact van de ziekte op intimiteit en seksualiteit
 • Relationele spanningen ten gevolge van de ziekte 
 • Betrekken van (klein)kinderen bij ziekte en behandeling
 • Gebeurtenissen uit het verleden die omgaan met de ziekte bemoeilijken
 • De draad van het leven opnieuw oppikken na de behandeling (vb. werkhervatting)
 • Vragen rond levenseinde  
 • Rouwbegeleiding

Naast deze thema’s kunnen er natuurlijk ook nog andere thema’s aan bod komen tijdens de gesprekken. 
Tevens bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan groepssessies binnen het oncorevalidatieprogramma Kadans

Hoe werken we?

 • We komen meestal bij je langs op vraag van een arts of een andere zorgverlener. Daarnaast kan je zelf contact opnemen of de vraag stellen via andere zorgverleners. Uiteraard blijf jij diegene die beslist of je deze begeleiding wenst.
 • Als psycholoog overleggen we met verschillende betrokken zorgverleners. We respecteren hierbij het beroepsgeheim. Als je bepaalde vertrouwelijke informatie liever niet gedeeld ziet, bespreek dit dan met ons. 
 • Een gesprek kan plaatsvinden tijdens een (dag)opname in het ziekenhuis of op afspraak in een apart gesprekslokaal. Je kan beroep doen op een psycholoog op verschillende momenten van het ziekteproces: zowel voor, tijdens als na de behandeling. 
 • Je betaalt voor deze begeleiding geen extra vergoeding. 
   

Team

Karen Lambert  Borstcentrum

015 50 47 37

Aga Pironet Borstcentrum
Algemene oncologie
Urologische oncologie
Digestieve oncologie
015 50 47 44
Evelyne Smeyers Digestieve oncologie 015 50 47 48
Annabelle Kievit Algemene oncologie
Respiratoire oncologie
Hematologie
015 50 47 47