Palliatief Support Team

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard (Wereldgezondheidsorganisatie, WHO 2002.

Wat doen we?

Het Palliatief Support Team (PST) geeft advies en informatie, of vangt symptomen op, op vraag van het behandelend team, de patiënt en/of zijn naasten bij palliatieve patiënten. De symptomen of klachten kunnen van lichamelijke, psychische, sociale of spirituele aard zijn. Ook patiënten die met vragen zitten in verband met het einde van het leven kunnen bij het palliatief support team terecht.

Onze doelgroep bestaat dus uit patiënten met een progressieve, levensbedreigende ziekte waarbij geen genezing meer mogelijk is, en uit patiënten die met vragen zitten in verband met het einde van het leven.

Het palliatief support team neemt de zorg niet over van het behandelend team, maar ondersteunt het behandelend team bij het uitvoeren van palliatieve en comfortzorg.

Het palliatief support team werkt samen met de palliatieve zorgeenheden en de palliatieve thuiszorgequipes, om toe te laten dat ernstig zieke patiënten op het einde van hun leven op de meest gewenste en aangepaste plaats kunnen verblijven.

Op elke afdeling werken we met referentieverpleegkundigen in de palliatieve zorgen. We hopen op deze manier palliatieve zorgen voor iedereen laagdrempelig toegankelijk te maken.

Wie zijn we?

Het PST is een multidisciplinair team dat bestaat uit artsen, verpleegkundigen, een psychologe, een sociaal werker en een spirituele zorgverlener. Ieder lid heeft een bijkomende specialisatie in palliatieve zorgen  en probeert vanuit zijn eigen specialisatie de patiënt en zijn naasten zo goed mogelijk te ondersteunen. Het PST werkt ook samen met andere deskundigen in functie van de zorgnood van de patiënt (o.a. diëtisten, kinesisten,…).