Spirituele zorg PST

Werking spirituele zorg PST?

Spirituele zorgverleners zoeken samen met mensen die ziek zijn en/of hun familie naar betekenis, zin en krachtbronnen in het leven. Ze doen dat door te luisteren naar de manier waarop mensen zich verbonden weten met zichzelf, met anderen, met de natuur of met datgene waarin ze geloven. Maar ook door samen met hen een manier te zoeken waarop ze aan die verbondenheid uitdrukking kunnen geven in woorden, symbolen of rituelen.

De spirituele zorgverlener kan je helpen bij:

 • Het hanteerbaar maken van existentiële angsten, zoals levensangst, stervensangst of doodsangst.
 • Het integreren van verlies in je leven, zoals verlies van gezondheid of een dierbare.
 • Het worstelen met waarom-vragen of vragen zoals ‘Waarom ik? Waarom nu?’.
 • Het samen zoeken naar een manier om met pijn door zinverlies om te gaan en nieuwe zinbronnen.
 • Het bespreekbaar maken van existentiële eenzaamheid.
 • Het uitklaren van ethische vragen, beslissingen en dillema’s.
 • Het ondersteunen van levensbeschouwelijke vragen of geloofsvragen.
 • Het verwerken van crisiservaringen, zoals het krijgen van slecht nieuws.
 • Het leren omgaan met controleverlies, onmacht of onrust door ziekte.
 • Het bespreekbaar maken van sterven en dood en het goed afronden van het leven.
 • Het kwaliteitsvol invullen van je leven bij ernstig ziek zijn of sterven.
 • Het samen zoeken naar een gepast ritueel of een ritueel op maat.

De spiritueel zorgverlener kan u bereiken via de Verpleging
of via het telefoonnummer 015 50 61 27.