Robotchirurgie in de urologie

Robotchirurgie is minimaal invasieve chirurgie waarbij een kijkoperatie wordt uitgevoerd met behulp van een Da Vinci operatierobot. Hierbij zit de chirurg achter een console, waar hij een 3-dimensioneel beeld heeft van het operatiegebied. De instrumenten in het lichaam van de patiënt worden via joysticks aangestuurd door de chirurg.

Deze techniek heeft zowel voordelen t.o.v. de klassieke, open als de laparoscopische, o.a.:

– Kleinere littekens, minder bloedverlies, sneller herstel, korter ziekenhuisverblijf.
– Beter zicht op het operatiegebied door een HD 3D beeld
– Fijnere instrumenten, meer flexibiliteit en een vastere hand.

Sinds 2014 beschikt het Imelda ziekenhuis over de Da Vinci Xi operatierobot. De operatierobot kan worden ingezet bij o.a. prostaatkanker, blaaskanker, nierkanker en urineleider kanker. Naast oncologische indicaties zijn er ook reconstructieve operaties mogelijk, bij o.a. reconstructie nierbekken, herstel van urineleiders, verzakkingen van de blaas, enzovoort.

In onze dienst urologie is er een hechte onderlinge samenwerking met intercollegiaal overleg en doorverwijzing. De volledige preoperatieve oppuntstelling, diagnostiek en opvolging gebeurt dan ook steeds door uw behandelend uroloog, ook al wordt deze operatierobot hoofdzakelijk door Dr. Plancke en Dr. Meert aangestuurd. Dr. Plancke deed voor 2014 uitgebreide ervaring op door zijn robotoperaties in AZ St.-Blasius, Dendermonde uit te voeren. Dr. Meert specialiseerde zich in zijn opleiding in robotoperaties en werd daarom hiervoor ook meteen ingeschakeld sinds zijn start in het Imelda ziekenhuis. Sinds 2019 maakt dr Orye ook deel uit van het robotteam, hij houdt zich binnen de robotica exclusief bezig met de hogere urinewegen.