Blaaskanker

De blaas is verantwoordelijk voor het opvangen en opslaan van de urine, alsook voor de evacuatie hiervan. Blaaskanker is een kwaadaardig letsel dat ontstaat uit het slijmvlies dat de blaas aan de binnenzijde bedekt. Er zijn twee zeer verschillende vormen blaaskanker. Een oppervlakkige vorm (ongeveer 80%), die zich min of meer tot het slijmvlies beperkt en een diepere variant die tot in de spierlaag doorgroeit. Van de oppervlakkige tumoren zijn er een deel die  terugkomen en in een later stadium ook invasief worden.

De risicofactoren

Deze tumoren ontstaan vanuit het slijmvlies dat de blaas bedekt, en komen dus vaker voor bij personen bij wie dit slijmvlies in contact is geweest met bepaalde stoffen: rokers, drukkers en spuitververs (kleurstoffen), sommige chemische stoffen…

Symptomen

Bloed in de urine of hematurie is vaak het eerste teken, en moet daarom steeds ernstig worden genomen. Deze vaak pijnloze bloeding kan immers verschillende dagen, weken of maanden verdwijnen terwijl de tumor zich verder ontwikkelt. Andere symptomen zoals dringend of vaak plassen, lokale pijn of flankpijn door obstructie komen minder vaak voor.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld door een cystoscopie (onderzoek van de blaas met een cameraatje dat in de plasbuis wordt ingevoerd) en cytologie (onderzoek van de urine waar gekeken wordt naar afwijkende cellen).  Vaak wordt dit aangevuld met een echo van de nieren of een CT met afloopfase om ook de nieren en beide urineleiders goed in beeld te kunnen brengen. Vervolgens moet dit letsel worden verwijderd met een TURB (trans-urethrale resectie van blaasgezwel) en onderzocht met door een anatoompatholoog. Pas dan kan het onderscheid worden gemaakt tussen een oppervlakkige of diepere variant.

Behandeling

Opnieuw is de verdere behandeling afhankelijk van de variant. Indien het gaat om een oppervlakkige variant is de TURB vaak voldoende, al dan niet aangevuld met een bijkomende resectie en blaasspoelingen. Dit is volledig afhankelijk van het weefselonderzoek, grootte, aantal en of het al dan niet een recidief is. Indien het gaat om een invasieve variant zal uw uroloog me u een wegname van de blaas bespreken. Dit is een zware operatie met een reconstructie van de urinewegen. Bij de man zullen ook de prostaat en zaadblaasjes worden verwijderd.

Links

Informed consent TURB
Informed consent cystectomie

Contactpersonen

Uw uroloog – 015 50 50 11