Nierkanker

De nieren zijn verantwoordelijk voor het filteren van het bloed en produceren urine. Deze urine wordt opgevangen in opeenvolgend de nierkelken, nierbekken, urineleider en blaas. Nierkanker ontstaat vanuit het nierweefsel zelf. Kanker die ontstaat uit het slijmvlies die de urinewegen bedekt wordt anders genoemd en gedraagt zich ook verschillend.

De risicofactoren

Een te hoge bloeddruk, zwaarlijvigheid en roken verhogen allen het risico op nierkanker. Een aantal zeldzame aangeboren aandoeningen zijn tevens gekoppeld met een verhoogd risico op nierkanker.

Symptomen

Nierkanker geeft zelden symptomen, tenzij bij een uitgebreide ziekte. De meeste nierkankers worden bij toeval ontdekt door een echografie of CT die voor een ander probleem werd aangevraagd. Bloed plassen of hematurie, lokale pijn of een voelbare massa zijn allen symptomen die kunnen aanwezig zijn.

Diagnose

De diagnose wordt bevestigd door een CT van de nieren. Door zijn 3 scan-fases kan deze meestal het onderscheid maken tussen een goed-en kwaadaardig letsel. Een CT van de longen wordt steeds uitgevoerd om uitzaaiingen uit te sluiten.

Behandeling

Afhankelijk van de lokale uitgebreidheid en voorgeschiedenis (zijn er nog 2 nieren aanwezig? Is er sprake van een verlaagde nierfunctie?) kan worden gekozen voor een ingreep waarbij de volledige nier met de tumor wordt weggenomen of een ingreep waarbij de tumor als het ware uit de nier wordt gepeld en het normale nierweefsel wordt gespaard. Bij kleine letsels kan ook worden gekozen voor een actieve opvolging.

Contactpersonen

Bereik je uroloog telefonisch via onze receptie:  015 50 50 11.