Diabetische retinopathie: onderzoeken

Belang van screening

In een vroege fase van aantasting heb je als patiënt zelf nog geen klachten, pas in gevorderde stadia zal je zicht dalen.

Wanneer we deze afwijkingen echter in een vroeg stadium kunnen vaststellen (tijdens het jaarlijkse screeningsonderzoek) kunnen we tijdig een behandeling opstarten en zo vermijden dat dit een daling van het zicht veroorzaakt. Door de verbeterde screening en behandeling de voorbije jaren kan blindheid ten gevolge van vergevorderde vormen vermeden worden.

Welke onderzoeken?

Bij het jaarlijks screeningsonderzoek meten we je zicht en oogdruk en worden er nadien druppels in het oog gedaan om de pupil te verwijden. Hou er rekening mee dat deze druppels gemiddeld twee à drie uur wazig zicht geven, het is dus aangewezen gedurende deze periode zelf geen voertuig te besturen maar een chauffeur te voorzien of met het openbaar vervoer te komen.

20 à 30 minuten na het indruppelen zal je pupil mooi wijd zijn en kan de arts met een speciaal lensje kijken naar de bloedvaatjes van het netvlies.

Indien de arts afwijkingen vaststelt zullen mogelijks extra onderzoeken uitgevoerd worden zoals een OCT-scan van de gele vlek van het netvlies (= soort foto van de netvlieslagen) en een fluo-angiografie.
Bij dit onderzoek wordt een vloeistof fluoresceïne ingespoten via de arm en neemt de arts verschillende foto’s om de doorbloeding van het netvlies te beoordelen. Achteraf zal je merken dat gedurende 24u je urine fluogeel kleurt.