Maculadegeneratie: oogonderzoek

De diagnose 

  • Meting van het zicht
  • Oogfundus onderzoek
    Met behulp van een microscoop (spleetlamp) en/of funduscamera kan de oogarts uw netvlies in detail bekijken.
  • OCT (optische coherentie tomografie)
    Dit is een toestel dat met behulp van lichtgolven een beeld maakt van de macula, hierdoor kunnen de verschillende lagen van het netvlies bestudeerd worden.
  • Fluorescentie-angiografie
    Afhankelijk van het resultaat van de voorgaande onderzoeken zal er beslist worden of er ook een fluo-angiografie dient uitgevoerd te worden. Door een kleurstof in een ader van de arm te spuiten en foto’s te nemen met een speciale camera kan men de bloedvaten van het oog beter bekijken. Dit onderzoek laat toe om lekkage van bloedvaten en zuurstoftekort op te sporen.

Opvolging

Op regelmatige tijdstippen is een controle bij de oogarts aanwezen om de ziekte te volgen. De frequentie van deze bezoeken hangt af van de vorm en de ernst van de LMD. 

Laat u rijden!!!

Bij het oogonderzoek en zeker bij de fluo-angiografie worden druppels ingebracht die de pupillen 2 tot 3 uur verwijden. Gedurende deze periode is het zicht verminderd en mag u geen voertuig besturen.