Schildklierscintigrafie

Je werd door jouw arts doorverwezen voor een schildklierscintigrafie. Dit onderzoek maakt het mogelijk de werking van je schildklier te evalueren.

Voorbereiding

Je hoeft niet nuchter te zijn.
Idealiter wordt een behandeling met schildklierhormonen gedurende 2 tot 3 weken onderbroken. Ga, in samenspraak met jouw behandelende arts, na of een dergelijke stopzetting tot de mogelijkheden behoort.
Indien je in de maand vóór de schildklierscintigrafie denkt een onderzoek met contraststof te hebben gehad (CT onderzoeken met contrast, coronarografie,…), dien je de arts hierover te informeren. Best worden er 6 weken voorzien tussen het onderzoek met contraststof en de schildklierscintigrafie.

Verloop van het onderzoek

Je krijgt een intraveneuze injectie met de schildkliertracer, welke een licht radioactieve stof is.
Na de injectie moet je een twintigtal minuten wachten. Dit is de tijd die nodig is alvorens het product goed opgenomen is in de schildklier.
Na deze wachttijd neem je plaats op het camerabed in rugligging. De camera wordt boven de hals geplaatst. Het opnemen van de beelden duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.

Nadien

Na het onderzoek kan je met de auto naar huis rijden en jouw activiteiten verderzetten.
Het verslag van het onderzoek alsook de beelden worden opgestuurd naar je behandelende arts die met jou de resultaten zal bespreken.

Wij hopen dat jouw onderzoek op onze dienst zo vlot en aangenaam mogelijk verloopt.
Indien je nog vragen heeft of een afspraak wenst te maken, aarzel niet ons te contacteren op 015 50 54 90.