Bijschildklierscintigrafie

Je werd door jouw arts doorverwezen voor een bijschildklierscintigrafie. Dit onderzoek maakt het mogelijk om de bijschildklier die te hard werkt te lokaliseren.

Voorbereiding

Je hoeft niet nuchter te zijn.
Indien je in de maand voor de bijschildklierscintigrafie denkt een onderzoek met contraststof te hebben gehad (CT onderzoeken met contrast, coronarografie,…), dien je de arts hierover te informeren. Best wordt er 6 weken voorzien tussen het onderzoek met contraststof en de bijschildklierscintigrafie.

Verloop van het onderzoek

Je krijgt een eerste injectie met een licht radioactieve stof welke zich op de schildklier zet. Deze injectie wordt toegediend via een catheter. Er wordt een slotje op de catheter gezet en u mag direct na de injectie het ziekenhuis verlaten.

Zes uur later word je opnieuw op de dienst nucleaire geneeskunde verwacht. Het exacte uur wordt steeds meegegeven en je hoeft je niet opnieuw vooraan in het ziekenhuis in te schrijven. Op dat moment wordt een tweede injectie toegediend met een stof die zowel de schildklier als de bijschildklier zichtbaar maakt.
Na injectie wordt de catheter verwijderd en moet je een twintigtal minuten wachten op onze dienst.
Na deze wachttijd neem je plaats op het camerabed in rugligging. De camera wordt boven de hals geplaatst. Het opnemen van de beelden duurt ongeveer 30 minuten.

Waarom 2 injecties? Door de 2 verschillende injecties krijgen we enerzijds beelden van de schildklier en anderzijds beelden van de schildklier en bijschildklier welke moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Door deze beelden dan te vergelijken, kunnen de bijschildklieren beter in het licht gesteld worden.

Nadien

Na het onderzoek kan je met de auto naar huis rijden en jouw activiteiten verderzetten.
Het verslag van het onderzoek alsook de beelden worden opgestuurd naar jouw behandelende arts die met jou de resultaten zal bespreken.

Wij hopen dat jouw onderzoek op onze dienst zo vlot en aangenaam mogelijk verloopt.
Indien je nog vragen heeft of een afspraak wenst te maken, aarzel niet ons te contacteren op 015 50 54 90.