Longperfusie- ventilatiescintigrafie

Je werd door je arts doorverwezen voor een perfusie scintigrafie al dan niet in combinatie met een ventilatie scintigrafie van de longen.
Met een longperfusie scintigrafie wordt de doorbloeding van de longen in beeld gebracht en met de ventilatie scintigrafie wordt de verdeling van je ventilatie (ingeademde lucht) over de beide longen gevisualiseerd.
De longperfusie scintigrafie, meestal in combinatie met de longventilatie scintigrafie, wordt door je arts aangevraagd om uit te sluiten of je longembolen hebt doorgemaakt.
Dit onderzoek kan ook aangevraagd worden in voorbereiding van een longoperatie.

Voorbereiding

Je hoeft niet nuchter te zijn en je mag je gebruikelijke medicatie innemen.

Verloop van het onderzoek

Perfusie scintigrafie:
Je neemt plaats op het camerabed en krijgt een intraveneuze injectie waarbij je enkele keren diep moet in- en uitademen.
Nadien worden er gedurende 10 minuten opnames gemaakt.

Perfusie- Ventilatie scintigrafie:
Je moet gedurende een tweetal minuten via een mondstuk of een maskertje, een radioactief aerosol inademen.
Direct erna neem je plaats op het camerabed en worden er ventilatiebeelden opgenomen gedurende 10 minuten.
Terwijl je onder de camera blijft liggen, krijg je een injectie met een licht radioactieve stof voor de longperfusie scintigrafie. Tijdens deze toediening zal je gevraagd worden enkele keren diep in- en uit te ademen. Dan vinden de beeldopnames van de perfusie plaats welke ongeveer 15 minuten duren.

Nadien

Na het onderzoek kan je met de auto naar huis rijden en je activiteiten verderzetten.
Het verslag van het onderzoek alsook de beelden worden opgestuurd naar je behandelende arts die met jou de resultaten zal bespreken.

Wij hopen dat je onderzoek op onze dienst zo vlot en aangenaam mogelijk verloopt.
Indien je nog vragen hebt of een afspraak wenst te maken, aarzel niet ons te contacteren op 015 50 54 90.