DIEAP flap ingreep: voorbereiding en nazorg

Voorbereiding

Stop minstens 3 maanden voor de operatie met roken. Nicotine heeft een negatief effect op de kleine bloedvaten van het getransplanteerde weefsel. Tevens zal een scan worden afgesproken om vóór de ingreep de bloedvaten ter hoogte van buik en borstregio grondig te onderzoeken. Daarna zal op een raapleging het onderzoek van de bloedvaten en het verloop van de opname en de ingreep besproken worden.  

Nazorg

Na de ingreep verblijft u 1 nacht op de intensieve eenheid, en 5 tot 7 dagen op de verpleegeenheid.
Er dient rekening gehouden te worden met een werkonbekwaamheid van 6 weken.

Bij uw ontslag wordt er advies gegeven over verzorging en mobilisatie.
Er is geen verbandzorg noodzakelijk (lijmverband) en de draadjes hoeven niet verwijderd te worden (zelfverteerbare draadjes).
De pijnmedicatie is gedurende de opname geregeld via een pijnschema. Bij ontslag is enkel paracetamol (Dafalgan) nodig.

Binnen de week na het ontslag uit het ziekenhuis volgt een eerste controleraadpleging. De volgende raadplegingen plannen we 1 maand en 3 maand na de ingreep.
6 maand na de ingreep wordt een tweede ingreep gedaan waarbij de beide borsten symmetrisch worden gemaakt. Hiervoor is slechts een korte opname noodzakelijk (1 à 2 dagen).
Tot slot zullen nog een tepelreconstructie (9 maand na de eerste ingreep) en een tepelhoftatoeage (12 maand na de eerste ingreep) volgen. Voor deze ingrepen wordt u niet opgenomen, en ze gaan door onder lokale verdoving.