Follow-up

Na het beëindigen van de behandeling is een goede opvolging aangewezen.

  • De eerste 2 jaar wordt een 3 à 4-maandelijkse controle op raadpleging gecombineerd met een klinisch onderzoek en een bloedname
  • Vervolgens wordt een 6-maandelijkse controle gepland en na 5 jaar wordt overgeschakeld naar een jaarlijkse opvolging
  • Jaarlijks wordt er 1 mammografie + echografie van de borsten gepland
  • Soms kan het tijdsinterval anders verlopen. De behandelend arts beslist hierover in overleg met de patiënte