Richtlijnen echo en RX aanvragen

30 april 2020
door Kathleen Vermeulen

Ook de medische beeldvorming zal vanaf maandag 4 mei gefaseerd opstarten, net zoals jullie allemaal.

Rekening houdend met de veralgemeende richtlijnen van social distancing en de beschikbare wachtruimten op radiologie gaan we van start met een herwerkte gespreide planning.
De afspraakschema's van de verschillende modaliteiten zijn bijgestuurd met beschikbare plaatsen voor ambulante patiënten verspreid over de dag.

Hierbij zouden we graag beroep doen op jullie medewerking om ook voor alle echo en RX aanvragen een afspraak te maken. Op die manier vermijden we een ophoping van patiënten in onze wachtzalen en blijft de patiëntenstroom op onze dienst beheersbaar.

Indien alle plaatsen van een bepaalde modaliteit zouden bezet zijn en er is toch absoluut nood aan een onderzoek kan je ons nog altijd telefonisch contacteren. We gaan als radiologische dienst altijd zoveel mogelijk proberen tegemoet te komen aan jullie noden waar mogelijk; wat in deze tijd niet zo evident meer zal zijn zoals in het verleden.