Kwaliteitslabels: #excellent

Kwaliteitslabels zijn eigenlijk een externe erkenning van de zorgkwaliteit. De erkenning kan gebeuren door accreditatie of door inspectie.

Accreditatie met Qualicor

Om de kwaliteit van de zorg te objectiveren besliste ons ziekenhuis in 2012 in te stappen in een accreditatietraject met Qualicor Europe. Qualicor Europe is een extern, onafhankelijk accreditatieorgaan dat aan de hand van door hen ontwikkelde kwaliteitsnormen de kwaliteit en patiëntveiligheid van een zorginstelling toetst. 
Van 28 november tot 2 december 2016 werd ons ziekenhuis door zes auditoren grondig doorgelicht. Bijna 2.000 criteria werden getoetst aan de praktijk. Op 13 januari 2017 ontvingen we met trots het Qualicor Europe-label, een internationaal erkend kwaliteitslabel. Ondertussen bereiden we ons volop voor op een nieuwe accreditatieaudit in 2022.

Zorginspectie

De Vlaamse Zorginspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg via onaangekondigde inspecties.  Voor ziekenhuizen die in een accreditatietraject zitten, zoals Imeldaziekenhuis, wordt dit een nalevingstoezicht genoemd.

Overzicht verslagen zorginspectie

Zorgtraject

Datum nalevingstoezicht

 

Chirurgisch zorgtraject

26/9/2013

Rapport

Internistisch zorgtraject

19/01/2015

Rapport

Herhaling internistisch en chirurgisch zorgtraject

3/10/2018

Rapport

Cardiaal zorgtraject

9/4/2019

Rapport

Suïcide Preventie Beleid PAAZ 5/8/2021 Rapport

 

Dienstspecifiek

- Labo klinische biologie BELAC accreditatie; ISO-15189

- Labo anatomopathologie BELAC accreditatie; ISO-15189

- Gynaecologie EBCOG accreditatie