Patiëntenparticipatie: #samen#actieve patiënt

Wij gaan in Imeldaziekenhuis voor een ziekenhuis waar de patiënt centraal staat.

Daarvoor hebben we jullie input nodig.

Heb je iets te melden, liep er iets verkeerd? Vind je iets juist heel goed? Hier kan je het kwijt.

 

Vlaams Patiënten Peiling

Het ziekenhuis meet patiëntervaringen volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten op te lossen. 

Via metingen en bevragingen aan de patiënt beschikt het ziekenhuis over een bron van informatie om de positieve punten en de werkpunten rond patiëntenparticipatie en -ervaringen in kaart te brengen. Bovendien kunnen patiënten op basis van deze indicatoren ziekenhuizen vergelijken op www.zorgkwaliteit.be en een geïnformeerde keuze maken voor hun behandeling. 

Volg hieronder de link naar de resultaten van ons ziekenhuis: 

Eigen vragenlijsten

Een aantal afdelingen gebruikt ook eigen tevredenheidsvragenlijsten om de ervaringen van hun patiënten af te toetsen. Zo hanteert de cardiale revalidatie afdeling een continue vragenlijst voor patiënten die hun fase 2 (ambulante) revalidatie hebbben doorlopen. Op de kunstnierafdeling wordt periodiek een tevredenheidsmeting uitgevoerd. 

Werkgroep patiëntenparticipatie

Deze werkgroep coördineert de verbeteracties rond patiëntenparticipatie, die op basis van de bevindingen van de verschillende enquêtes worden opgestart, en volgen deze op.

Heb je vragen rond participatie of wil je extra info? Dan kan je contact opnemen via email of 015 50 64 54, elke werkdag bereikbaar van 9h00-17h00.