Skeletscintigrafie

Je werd door je arts doorverwezen voor een skeletscintigrafie of botscan. Dit onderzoek maakt het mogelijk een aantal bot- en gewrichtsafwijkingen in het licht te stellen alsook botreactie rond osteosynthese-materiaal en prothesen te evalueren.

Voorbereiding

Je hoeft niet nuchter te zijn.
Juwelen en metalen voorwerpen kunnen het beeld verstoren en worden best thuis gelaten.
Een goede hydratie is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek. Wij vragen je dan ook om de dag van het onderzoek veel te drinken en regelmatig te plassen.

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee delen met een minimale tussentijd van 2.5 uur.
Je krijgt een intraveneuze injectie met de bottracer, welke een licht radioactieve stof is.
Tijdens deze injectie worden er in sommige gevallen reeds beelden genomen (beoordeling doorbloeding). Hierna duurt het enkele uren (minimum 2.5 uur) alvorens het product goed opgenomen is in het skelet. Je mag in deze tussentijd het ziekenhuis verlaten of teruggaan naar je kamer. Je krijgt een tijdstip mee wanneer je terug verwacht wordt op de dienst nucleaire geneeskunde voor het maken van de beelden.
Net voor de beeldopnames vragen we je om te plassen zodat de blaas leeg is en het bekken goed in beeld gebracht kan worden.
Je neemt plaats op het camerabed in rugligging. Het opnemen van de beelden duurt 30 à 45 minuten, waarbij een camera rond jou draait en vanuit verschillende hoeken beelden maakt.
Het is belangrijk om zo stil mogelijk te blijven liggen tijdens de opnames.

Nadien

Na het onderzoek kan je met de auto naar huis rijden en je activiteiten verderzetten.
Het verslag van het onderzoek alsook de beelden worden opgestuurd naar je behandelende arts die met jou de resultaten zal bespreken.

Wij hopen dat jouw onderzoek op onze dienst zo vlot en aangenaam mogelijk verloopt.
Indien je nog vragen heeft of een afspraak wenst te maken, aarzel niet ons te contacteren op 015 50 54 90.