Risicofactoren

Bekende risicofactoren

• Het geslacht: meer dan 99% van de borstkankergevallen komt bij vrouwen voor  

• De leeftijd: het risico stijgt met de leeftijd  

• Vroegtijdig begin van de menstruatie (vóór 12 jaar)  

• Late menopauze (na 55 jaar)  

• Eerste moederschap na 30 jaar of geen enkel moederschap  

• Borstkanker bij een naaste verwant (eerste graad)   

• Gebrek aan lichaamsbeweging 

• Corpulentie 

• Vervangende hormonale behandeling tijdens de menopauze  

• Blootstelling aan ioniserende stralingen

 

Mogelijke risicofactoren 

• Te weinig groeten en fruit eten 

• Vetrijke voeding eten 

• Overdreven alcohol gebruiken  

• Geen borstvoeding gegeven hebben 

• Nicotineverslaving of passief meeroken  

• Orale anticonceptie innemen (gedurende meer dan 10 jaar).