Heropstart ziekenhuizen zorgt voor meer nood aan bloed

27 mei 2020
door Thierry Aerts

Nu de ziekenhuizen stilaan opnieuw op volle toeren draaien en niet-dringende behandelingen en operaties opnieuw ingepland worden, stijgt ook de vraag naar bloed, plasma en bloedplaatjes. Rode Kruis-Vlaanderen roept daarom iedereen op om bloed te komen geven. Jouw donatie is nu éxtra hard nodig. Op voorhand je bed reserveren en een eigen mondmasker meenemen is verplicht.

Ziekenhuizen op volle toeren

Toen de coronacrisis op zijn hoogtepunt was en in de aanloop daar naartoe stelden ziekenhuizen alle niet-dringende ingrepen en operaties uit. Dat maakte dat er toen veel minder bloed nodig was in ziekenhuizen en het Rode Kruis wekenlang tegen een meer dan comfortabele bloedvoorraad aankeek. Sinds 4 mei draaien de ziekenhuizen echter weer op volle toeren, en zoals verwacht is ook de vraag naar bloedproducten enorm gestegen. “We leveren op dit moment  meer bloedproducten per dag aan ziekenhuizen dan dat het geval was vóór de coronacrisis. De reden daarvoor is dat ziekenhuizen alle uitgestelde behandelingen aan het inhalen zijn en dus meer bloedproducten vragen. Dit alles maakt dat we donoren nu éxtra hard nodig hebben”, vertelt Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen.

Doneren op afspraak

“Vroeger was het niet nodig om een afspraak te maken voor je bloed kwam geven, maar sinds de aanwezigheid van het coronavirus in ons land en de voorzorgsmaatregelen die dit met zich meebrengt is dit een extra maatregel die van kracht is”, zegt Ine Tassignon. Op die manier blijft het aantal aanwezigen op een mobiele bloedinzameling en in de donorcentra onder controle en kan de organisatie er voor zorgen dat de social distancing tussen donoren en medewerkers gerespecteerd kan worden. Donoren zijn ook verplicht een mondmasker te dragen en worden gevraagd een eigen masker mee te brengen. Een afspraak maken is verplicht en doe je via www.rodekruis.be/waargeven of 0800 777 00.