Wereldberoertedag

31 oktober 2016

Snel een beroerte herkennen kan levens redden

Beroertes komen vaak voor, maar toch herkennen veel mensen de symptomen niet.
Er bestaat nochtans een eenvoudige en snelle manier om dit te ontdekken.
Een snelle behandeling heeft gunstige gevolgen voor het slachtoffer: zijn overlevingskansen stijgen en de kans op restletsels neemt af.

Een beroerte, ook herseninfart of CVA (cerebro-vasculair accident) genoemd, is een hersenaandoening waarbij de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen plotseling wegvalt.
Dit kan door een klontertje dat het bloedvat verstopt of door een bloedvat dat scheurt. De symptomen zijn afhankelijk van de plaats en de grootte van het getroffen hersendeel.

Wanneer je een beroerte vermoedt, voer dan zo snel mogelijk de FAST test uit.

Als het slachtoffer één of meerdere opdrachten van deze test niet goed kan uitvoeren, heeft hij waarschijnlijk een beroerte. Alarmeer onmiddellijk de hulpdiensten (112). Laat het slachtoffer rusten en geen inspanningen meer doen. Installeer het slachtoffer in een comfortabele houding en ondersteun het slachtoffer aan de verlamde zijde. Blijf rustig praten, maar houd er rekening mee dat het slachtoffer soms heel moeilijk of onmogelijk kan praten