Onze Fysio is laureaat Grants Fysieke Activiteit 2019

11 juni 2019
door Kathleen Vermeulen


Met het project ‘Beweeg naar je herstel’ van KADANS, de oncologische revalidatie op de dienst Fysische geneeskunde, zijn we weerhouden als een van de laureaten voor de Grants Fysieke Activiteit 2019 van de Stichting tegen Kanker!

Om meer patiënten met kanker te motiveren en activeren tot fysieke activiteit breidt KADANS uit, en dit dankzij de financiële steun van de Stichting tegen Kanker.

Om patiënten reeds tijdens hun kankerbehandeling te activeren bieden wij hen vanaf september 2019 op het oncologische dagziekenhuis de mogelijkheid tot het volgen van een relaxatie- of yogasessie. Om ook na kanker de re-integratie in het reguliere aanbod van fysieke activiteit te verbeteren zullen patiënten, na het volgen van een begeleid oncologisch revalidatieprogramma in ons ziekenhuis, de mogelijkheid krijgen om de sport- en bewegingsmogelijkheden van het sportcentrum Berentrode van Bonheiden te ontdekken. Patiënten met kanker worden zo gestimuleerd en geactiveerd tot beweging tijdens en na hun behandeling.