Imelda als één van de eerste met radiofrequente galwegablatie

19 februari 2021
door Kathleen Vermeulen

Deze maand werd door dokter Michiel Bronswijk, gastro-enteroloog in het Imeldaziekenhuis, de eerste radiofrequente galwegablatie uitgevoerd in ons ziekenhuis. Tijdens deze ingreep wordt er van binnenuit (via galwegonderzoek, ook ERCP genoemd) een electrode in de galweg gebracht. Door middel van lokale hitteapplicatie worden de gal- en pancreasgangen behandeld op een veilige, temperatuur- en impedantiegecontroleerde manier.

Deze nieuwe aanpak is al veelbelovend gebleken bij patienten met beginnende galwegkankers en uitgebreide galwegpoliepen (ampullomen). Deze letsels kunnen nu potentieel definitief behandeld worden tot in 70-90% van de patienten, zonder de noodzaak tot operatief ingrijpen1-2. Wanneer galwegablatie gebruikt wordt bij de behandeling van galwegvernauwingen door galweg- en pancreaskanker, is er mogelijks zelfs winst op het gebied van algemene overleving3. Dit zijn belangrijke stappen voorwaarts, vooral bij agressieve aandoeningen zoals bijvoorbeeld pancreaskanker.

Verder onderzoek blijft evenwel aangewezen om enerzijds de exacte plaats van deze techniek te bepalen in het behandelingsspectrum, alsook de precieze effectiviteit op langere termijn.

Dr. Michiel Bronswijk: 'Tot voor kort werd deze techniek slechts in studieverband aangeboden in een beperkt aantal universitaire ziekenhuizen. Wij zijn dan ook heel blij dat we momenteel een van de weinige Belgische ziekenhuizen zijn die dit kunnen aanbieden aan onze patienten’.

Niet iedereen met galwegpoliepen (ampullomen) en galweg- of pancreaskanker komt in aanmerking:

'De beste behandeling van beginstadium galweg- en pancreaskanker, alsook uitgebreide galwegpoliepen, blijft een operatieve verwijdering. Radiofrequente galwegablatie zal voorlopig vooral een toegevoegde waarde kunnen vormen bij patienten die een eventuele operatie niet kúnnen of wensen te ondergaan’.

 

Referenties:
1. Choi YH, et al. The Safety of Radiofrequency Ablation Using a Novel Temperature-Controlled Probe for the Treatment of Residual Intraductal Lesions after Endoscopic Papillectomy. Gut Liver. 2020 Jul 6. doi: 10.5009/gnl20043.
2. Camus M, et al. Efficacy and safety of endobiliary radiofrequency ablation for the eradication of residual neoplasia after endoscopic papillectomy: a multicenter prospective study. Gastrointest Endosc. 2018;88(3):511-518. doi: 10.1016/j.gie.2018.04.2332. 
3. Cha BH, Jang MJ, Lee SH. Survival Benefit of Intraductal Radiofrequency Ablation for Malignant Biliary Obstruction: A Systematic Review with MetaAnalysis. Clin Endosc. 2021 Jan 15. doi: 10.5946/ce.2020.254