#BroodjeDirectie

29 april 2019
door Kathleen Vermeulen


Luisteren naar ervaringen van patiënten en hieruit leren, dit is het opzet van #BroodjeDirectie. Een informele broodjeslunch met enkele directieleden waarop zij graag horen hoe je de behandeling/verblijf in ons ziekenhuis hebt ervaren. Ben of was je patiënt of werd een familielid van jou in ons ziekenhuis behandeld? Wil je deze ervaring met onze directie delen zodat we een nog meer patiëntgerichte zorg kunnen realiseren? Laat ons dan snel iets weten!

Wat is de bedoeling?

  • De kennis en ervaringen van patiënten delen die bijdragen aan de verbetering van de zorg
  • Uit eerste hand inzicht krijgen in problemen, wensen en behoeftes van patiënten tijdens hun zorgproces 
  • Het versterken van patiëntgerichte zorgverlening
  • De kwaliteit van onze zorg verhogen
  • De kloof verkleinen tussen de patiënt en directieleden

Hoe gaan we dat doen?

Wij zijn op zoek naar (ex-)patiënten of hun familie die graag hun ervaringen met ons ziekenhuis willen delen. We willen jullie uitnodigen voor een broodjeslunch met enkele directieleden en van jullie horen hoe jullie jullie opname of behandeling in ons ziekenhuis hebben beleefd. De goede ervaringen, maar ook de minder goede. Misschien hebben jullie voorstellen of ideeën over hoe het beter kan? We willen vooral naar jullie luisteren.

Uiteraard is dit gesprek vertrouwelijk. Om alles in goede banen te leiden doen we beroep op twee gespreksleiders: Ilse Creemers (ombudsvrouw) en Dirk Aerts (hoofd Patiëntenbegeleiding).

Wanneer gaat dit door?

Op donderdag 6 juni 2019 worden jullie verwacht tussen 12 en 14 u voor een broodjeslunch met de directie.

Hoe kan je je aanmelden?

Heb je interesse of wil je graag wat meer inlichtingen? Stuur dan een email
Je kan ook altijd terecht bij Ilse Creemers (015 50 50 15) of Dirk Aerts (015 50 57 28).