Nefrostomie

Omschrijving:

Onderzoek dat tot doel heeft de urineafloop van de nieren te vrijwaren. Deze procedure gebeurt enkel op afspraak en na overleg met jouw uroloog die de indicatie bepaalt.

Voorbereiding:

Deze procedure gebeurt (meestal) niet op ambulante basis, een (dag)opname is genoodzaakt. Je bent nuchter minstens 4 uur voor de procedure.

Het is belangrijk dat voor je afspraak de dienst medische beeldvorming op de hoogte is van jouw dossier. Voorkennis van een recente bloedname (stolling) mogelijke (jood)allergieen, bloedverdunnende medicatie is eveneens noodzakelijk. Het schema van bloedverdunnende medicatie zal misschien tijdelijk moeten worden aangepast door je verwijzende arts.

Procedure:

Deze procedure gebeurt altijd in samenwerking met de dienst urologie in de interventionale zaal van de dienst medische beeldvorming.

Je wordt op een beweegbare tafel in rugligging of zijligging gepositioneerd. Na plaatsbepaling, een kleine huidinsnede en ontsmetting wordt onder echogeleide en RX-controle een catheter via de huid in de nierholte(n) gebracht. De catheter zal worden gefixeerd aan de huid en worden verbonden met een collectorzakje.

Deze procedure bedraagt meestal een 30 minuten.

Nazorg:

In geval van koorts, roodheid/irritatie van huid of ernstige ongemakken moet je contact opnemen met je huisarts of uroloog. De duur dat het cathetersysteem aanwezig is gebeurt de nazorg (spoeling, vervanging collectorzakje, opvolging van urinedebiet, …) onder toezicht van je behandelende arts.